TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
21/07/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thành Khiêm BHS
18/07/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Minh Nhật, Giám đốc Nhà máy Đường luyện BHS
17/07/2017 Thông báo hoán đổi cổ phiếu theo Hợp đồng sáp nhập. BHS
17/07/2017 Nghị quyết số 133/2017/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu BHS thành cổ phiếu SBT theo Hợp đồng sáp nhập. BHS
17/07/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng: bà Ngô Thị Thanh Hằng BHS
17/07/2017 Bản cáo bạch của Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh: phát hành cổ phiếu để hoán đổi. BHS
11/07/2017 Công văn đính chính nội dung Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB: Ông Lê Quốc Phong – Giám đốc Chi nhánh NT Biên Hòa – Thành Long BHS
10/07/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Giám đốc Nông trường Thành Long: ông Lê Quốc Phong BHS
03/07/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty Betrimex BHS
23/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty GMC Việt Nam (1) BHS
21/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty GMC VN. BHS
21/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Lê Văn Hòa – Trưởng BKS BHS
20/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Betrimex có liên quan người nội bộ BHS
19/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thành Khiêm BHS
16/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty GMC Việt Nam BHS
16/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Giám đốc Tài chính BHS
16/06/2017 Cổ đông nội bộ Lê Văn Hòa giải trình việc đặt mua nhầm lệnh cổ phiếu BHS BHS
15/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty GMC VN BHS
13/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: kế toán trưởng BHS
13/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Giám đốc nhà máy đường luyện BHS
07/06/2017 Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐQT v/v thông qua Hợp đồng sáp nhập và Dự thảo Điều lệ CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập BHS
05/06/2017 Thông báo giao dich cổ phiếu của người có liên quan đến Giám đốc Tài chính BHS BHS
05/06/2017 Nghị quyết HĐQT v/v Cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế. BHS
05/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Giám đốc nông trường BH-TL BHS
01/06/2017 Thông báo thay đổi niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Sở GDCK TP.HCM BHS
31/05/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (GMC Việt Nam) BHS
31/05/2017 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu BHS
26/05/2017 Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết của BHS BHS
26/05/2017 Bầu chức danh trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 BHS
26/05/2017 Nghị quyết bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 BHS