VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Trong suốt nhiều năm qua, BHS và các công ty thành viên (CTTV) luôn ý thức việc xây dựng và phát triển các chương trình hướng đến cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà còn là văn hóa của công ty. Thông qua các hoạt động này, các đối tác khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội sẽ có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về tầm nhìn, sứ mệnh cũng như định hướng phát triển vì cộng đồng của BHS và các CTTV.

Việc triển khai các hoạt động xã hội đã và đang mang đến nhiều cơ hội để BHS và các CTTV có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc và thấu hiểu nguyện vọng của cộng đồng. Điển hình như các chương trình: Vì Trường Sa thân yêu; Quỹ nhà tình thương - nhà tình nghĩa - nhà đại đoàn kết; Quỹ khuyến học; Quỹ mái ấm công đoàn; Quỹ vì người nghèo; Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc dioxin; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; cùng nhiều chương trình trao phần thưởng và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trẻ em khuyết tật, tặng áo ấm cho các cụ già neo đơn, tặng quà Tết cho người nghèo…