Chủng loại sản phẩm
Số công bố

53/BHS/2020

Ngày công bố
08/10/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

52/BHS/2020

Ngày công bố
30/09/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

50/BHS/2020

Ngày công bố
14/08/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

49/BHS/2020

Ngày công bố
23/07/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

48/BHS/2020

Ngày công bố
23/07/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

47/BHS/2020

Ngày công bố
23/07/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

46/BHS/2020

Ngày công bố
06/07/2020

Sản phẩm
Đường trắng nhập khẩu Thái Lan - MK
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

39/BHS/2020

Ngày công bố
02/06/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

37/BHS/2020

Ngày công bố
01/06/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

38/BHS/2020

Ngày công bố
26/05/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

36/BHS/2020

Ngày công bố
04/05/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

35/BHS/2020

Ngày công bố
27/04/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

33/BHS/2020

Ngày công bố
11/03/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

34/BHS/2020

Ngày công bố
11/03/2020

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Sugar
Số công bố

30/BHS/2020

Ngày công bố
03/02/2020

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên Ninh Hòa
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

06/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Sản phẩm
Dường vàng thiên nhiên Ninh Hòa - Mimosa
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

05/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên Ninh Hòa nhập khẩu
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

04/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Sản phẩm
Đường trắng tiêu chuẩn Ninh Hòa
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

01/BH-NH/2019

Ngày công bố
09/12/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

03/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Sản phẩm
Đường kính trắng Ninh Hòa
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

02/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

32/BHS/2020

Ngày công bố
19/02/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

31/BHS/2020

Ngày công bố
13/02/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

29/BHS/2020

Ngày công bố
17/01/2020

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Sugar
Số công bố

28/BHS/2020

Ngày công bố
03/01/2020

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

27/BHS/2019

Ngày công bố
22/11/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

26/BHS/2019

Ngày công bố
19/09/2019

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

23/BHS/2019

Ngày công bố
30/07/2019

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

22/BHS/2019

Ngày công bố
26/06/2019

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

21/BHS/2019

Ngày công bố
22/05/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

12/BHS/2019

Ngày công bố
25/03/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

25/BHS/2016

Ngày công bố
12/03/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

24/BHS/2019

Ngày công bố
12/03/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

13/BHS/2019

Ngày công bố
07/01/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Saving
Số công bố

08/BHS/2019

Ngày công bố
07/01/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Phan Rang
Số công bố

03/BHS.PR/2018

Ngày công bố
18/12/2018

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên nhập khẩu nhãn hiệu Mimosa
Chủng loại sản phẩm
Mimosa
Số công bố

19/BHS/2018

Ngày công bố
22/12/2018

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên nhập khẩu nhãn hiệu BienHoa Gold
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

18/BHS/2018

Ngày công bố
22/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

16/BHS/2018

Ngày công bố
20/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

17/BHS/2018

Ngày công bố
20/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Daily
Số công bố

15/BHS/2018

Ngày công bố
12/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

14/BHS/2018

Ngày công bố
12/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pro
Số công bố

11/BHS/2018

Ngày công bố
03/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

09/BHS/2018

Ngày công bố
01/12/2018

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

07/BHS/2018

Ngày công bố
14/11/2018

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

06/BHS/2018

Ngày công bố
12/11/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

05/BHS/2018

Ngày công bố
08/11/2018

Sản phẩm
Đường trắng cao cấp / Premium White Sugar(Phan Rang)
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Phan Rang
Số công bố

02/BHS.PR/2018

Ngày công bố
10/08/2018

Sản phẩm
Đường trắng tiêu chuẩn / Standard White Sugar(Phan Rang)
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Phan Rang
Số công bố

01/BHS.PR/2018

Ngày công bố
10/08/2018

Sản phẩm
Đường tinh luyện Vitamin A/Extra Refined Sugar Fotified Vitamin A
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Value
Số công bố

01/2018/BHS

Ngày công bố
02/08/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Daily
Số công bố

238/2017/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
05/09/2017

Sản phẩm
Đường phèn hạt thiên nhiên/Natural Rock Sugar - White Crystal
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pro
Số công bố

03/2018/BHS

Ngày công bố
31/05/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pro
Số công bố

02/2018/BHS

Ngày công bố
31/05/2018

Sản phẩm
Đường vàng khoáng chất /Gold Mineral Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

04/2018/BHS

Ngày công bố
18/09/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

10/BHS/2018

Ngày công bố
30/11/2018

Sản phẩm
Đường tinh luyện hạt nhuyễn / Caster Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

43/BHS/2020

Ngày công bố
06/07/2020

Sản phẩm
Đường trắng cao cấp / Premium White Sugar(Dạng bao)
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

45/BHS/2020

Ngày công bố
06/07/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

20/BHS/2019

Ngày công bố
25/03/2019

Sản phẩm
Đường tinh luyện tiêu chuẩn / Standard Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

44/BHS/2020

Ngày công bố
06/07/2020

Sản phẩm
Đường tinh luyện cao cấp / Premium Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

42/BHS/2020

Ngày công bố
06/07/2020

Sản phẩm
Đường tinh luyện đặc biệt / Special Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

41/BHS/2020

Ngày công bố
06/07/2020

Sản phẩm
Đường tinh luyện thượng hạng / Super Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

40/BHS/2020

Ngày công bố
06/07/2020