Chính sách nông nghiệp của hệ thống BHS
Bất lợi lớn nhất của đất mặn là nồng độ các muối hòa tan trong đất cao. Nồng độ muối hòa tan cao tạo nên áp suất thẩm thấu dung dịch đất cao làm rễ thực vật bị mất nước, do đó làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật. Do đó, các biện pháp cải tạo chủ yếu đối với [...]
25/06/2016 Xem thêm
Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5