Vùng nguyên liệu hệ thống BHS
Chiến lược phát triển vùng nguyên liệu là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hệ thống ngành đường BHS nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chữ đường cũng như năng suất cho cây mía.
01/06/2016 Xem thêm
Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5