Chính sách nông nghiệp của hệ thống BHS

25/06/2016

Nhằm phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm đường nội địa theo tiêu chí “Nâng chất lượng – giảm giá thành” và hỗ trợ người nông dân ổn định đời sống cùng cây mía, trong những năm qua BHS tích cực xây dựng và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hiệu quả như:

1. Chính sách đầu tư mía nguyên liệu

 • Áp dụng định mức hỗ trợ mía giống, chăm sóc mía nguyên liệu, hỗ trợ chi phí và cung cấp dịch vụ cơ giới, đầu tư vật tư nông nghiệp và chính sách thu mua mía đầu tư, mía bao tiêu vụ cho các hộ nông dân với mức giá cạnh tranh tùy theo từng thời điểm trên thị trường.
 • Khuyến khích và tạo điều kiện cho nông dân sử dụng đa dạng các chủng loại phân bón chuyên dụng phù hợp với từng giống mía và điều kiện đất, đồng thời bắt buộc các hộ nhận đầu tư tiếp nhận đủ số lượng và chủng loại phân bón theo định mức. Trong quá trình canh tác, tùy theo tình hình và điều kiện thực tế (chế độ canh tác, giống mía…), Công ty còn cung cấp thêm định lượng phân bón (không vượt quá 20% tổng định mức cơ cấu phân bón và phải đảm bảo khả năng trả nợ).
 • Kịp thời cung cấp thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng an toàn theo yêu cầu của người nhận đầu tư và trên cơ sở tư vấn kỹ thuật của Công ty để đảm bảo hiệu quả.

Lãnh đạo kiểm tra chất lượng giống mía

2. Chính sách đầu tư ứng trước

Tổng giá trị đầu tư tối đa 22 triệu đồng/ha, bao gồm cả tiền mặt và vật tư nông nghiệp, ký kết thỏa thuận bao tiêu sản lượng tối thiểu trước mỗi mùa vụ.

3. Các chính sách ưu đãi và khuyến khích nhận vốn đầu tư

 • Khuyến khích nhận vốn đầu tư thông qua giảm lãi suất đầu tư, dưới hình thức đầu tư trực tiếp trồng mía nguyên liệu và bán vật tư nông nghiệp trả chậm với lãi suất ưu đãi hoặc đầu tư ứng trước (như trên).
 • Áp dụng linh hoạt chính sách đãi ngộ theo phân loại nhóm khách hàng để tối đa hóa hiệu quả hỗ trợ, tiết giảm lãi suất đầu tư theo quy định đối với từng loại hình đầu tư.
 • Khuyến khích trồng mía tơ nhằm củng cố vùng nguyên liệu, hỗ trợ không hoàn lại bằng tiền mặt với các điều kiện áp dụng cụ thể tùy theo tình hình thực tiễn.
 • Khuyến khích đầu tư mở rộng diện tích vùng gần nhà máy và vùng mía lân cận, trong diện tích có bán kính <40km; khuyến khích chuyển đổi cây trồng và hỗ trợ không hoàn lại hoặc giảm lãi suất đầu tư.

4. Một số chính sách khác

 • Chính sách phân nhóm khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư và khả năng thu hồi nợ.
 • Chính sách khen thưởng đầu công đốn mía sát gốc vụ, thưởng cho các đầu công có tạp chất thấp.
 • Chính sách hỗ trợ diện tích mía trồng bị thiệt hại do hạn hán và diện tích mía bị nhiễm sâu bệnh (tùy theo tình hình mùa vụ thực tế).
 • Chính sách hỗ trợ trồng xen canh các giống cây năng suất cao với mía để gia tăng năng suất.
Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5