Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

13/BHS/2019

Ngày công bố
07/01/2019

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên nhập khẩu nhãn hiệu BienHoa Gold
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

18/BHS/2018

Ngày công bố
22/12/2018

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

050/2017/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
10/02/2017