TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
22/12/2015 Các đơn đề cử vào HĐQT, BKS BHS
22/12/2015 Các đơn từ nhiệm HĐQT, BKS BHS
13/12/2015 Tài liệu ĐHCĐ thường niên niên độ 2014-2015 BHS
13/12/2015 Công văn công bố Tài liệu ĐHCĐ thường niên niên độ 2014-2015 BHS
09/12/2015 Tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 BHS
09/12/2015 Đấu giá cổ phần Công ty Mía Đường Tây Ninh BHS
09/12/2015 Nghị quyết của HĐQT Tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 BHS
04/12/2015 Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn BHS
02/12/2015 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7 BHS
02/12/2015 Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết của SGDCK TP HCM BHS
21/11/2015 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh NHS lần 13 - Công văn gửi UBCKNN và Sở GDCK BHS Ninh Hoà
21/11/2015 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh NHS lần 13 BHS Ninh Hoà
21/11/2015 Công bố xác nhận kết quả phát hành của UBCKNN BHS Ninh Hoà
18/11/2015 Giải thể chi nhánh Đà nẵng BHS
17/11/2015 Quyết định tổ chức ĐHCĐ và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên niên độ 2014-2015 BHS
16/11/2015 Công văn số 420 và 421 giải trình báo cáo tài chính quý 1 niên độ 2015-2016 BHS
14/11/2015 Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu NHS BHS Ninh Hoà
12/11/2015 Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho phần vốn phát hành thêm BHS
11/11/2015 Nghị quyết 401 chuyển đổi NHS thành Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa BHS Ninh Hoà
06/11/2015 Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15 BHS
20/10/2015 Báo cáo thường niên niên độ 2014-2015 BHS
20/10/2015 Công văn UBCK gửi ông Nguyễn Phong Phú BHS
09/10/2015 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan BHS
02/10/2015 Giấy chứng nhận ĐKKD của nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh lần thứ 11 BHS
02/10/2015 Giấy chứng nhận ĐKKD của nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An lần thứ 5 BHS
24/09/2015 Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ BHS
18/09/2015 Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi BHS
18/09/2015 Giấy chứng nhận Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi BHS
15/09/2015 Quyết định 308 - Miễn nhiệm CBQL ông Nguyễn Quốc Việt BHS
15/09/2015 Nghị quyết 309 - Bổ sung HĐQT ông Nguyễn Quốc Việt BHS