TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
16/11/2015 Công văn số 420 và 421 giải trình báo cáo tài chính quý 1 niên độ 2015-2016 BHS
14/11/2015 Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu NHS BHS Ninh Hoà
12/11/2015 Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho phần vốn phát hành thêm BHS
11/11/2015 Nghị quyết 401 chuyển đổi NHS thành Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa BHS Ninh Hoà
06/11/2015 Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15 BHS
20/10/2015 Báo cáo thường niên niên độ 2014-2015 BHS
20/10/2015 Công văn UBCK gửi ông Nguyễn Phong Phú BHS
09/10/2015 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan BHS
02/10/2015 Giấy chứng nhận ĐKKD của nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh lần thứ 11 BHS
02/10/2015 Giấy chứng nhận ĐKKD của nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An lần thứ 5 BHS
24/09/2015 Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ BHS
18/09/2015 Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi BHS
18/09/2015 Giấy chứng nhận Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi BHS
15/09/2015 Quyết định 308 - Miễn nhiệm CBQL ông Nguyễn Quốc Việt BHS
15/09/2015 Nghị quyết 309 - Bổ sung HĐQT ông Nguyễn Quốc Việt BHS
15/09/2015 Nghị quyết 307 - Từ nhiệm HĐQT ông Lê văn Dĩnh BHS
10/09/2015 Quyết định xử phạt hành chính của cục thuế đối với BHS BHS
31/08/2015 Báo cáo giao dịch của cổ đông có liên quan đến nôi bộ BHS
01/08/2015 Điều lệ hiện hành BHS
01/08/2015 Quyết định 247 HĐQT BHS
01/08/2015 Dự thảo điều lệ BHS BHS
01/08/2015 Dự thảo hợp đồng sáp nhập BHS và NHS BHS
01/08/2015 Nghị quyết 249 Hội Đồng Quản Trị BHS BHS
31/07/2015 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa BHS Ninh Hoà
30/07/2015 Báo cáo quản trị 6 tháng 2015 BHS
17/07/2015 Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn BHS
29/06/2015 Báo cáo thay đỗi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn: Tổng công ty mía đường 2 BHS
26/06/2015 Biên bản họp 01/2015/BB-ĐHĐCĐ/BHS ngày 26/6/2015 - Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
26/06/2015 Nghị quyết 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015 - Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
21/06/2015 Đơn đề cử 3 thành viên vào vào HĐQT, 1 thành viên vào BKS, và sơ yếu lý lịch các thành viên BHS