Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Phan Rang (BHS Phan Rang)

 • 160 Bác Ái, Phường Đô Vinh, Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
 • ĐT: (+84) 259 3888 039

  |

  Fax: (+84) 259 3888 633

 • Email: bhsphanrang@bhs.vn
Liên hệ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • 2016
  Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang sẽ chính thức kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ, quyền lợi về thuế, tài chính, chính sách, công nợ, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,… của Công ty CP Mía đường Phan Rang
 • 2015
  Công ty CP Đường Biên Hòa trờ thành Công ty mẹ (sở hữu 94,51% CP) của Công ty CP Mía đường Phan Rang
 • 2006
  Ngày 01/01/2006, công ty chính thức được cổ phần hóa
 • 1973
  Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang tiền thân là Nhà máy Đường Tháp Chàm được xây dựng