Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Phan Rang (BHS Phan Rang)

  • 160 Bác Ái, Phường Đô Vinh, Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
  • ĐT: (+84) 259 3888 039

    |

    Fax: (+84) 259 3888 633

  • Email: bhsphanrang@bhs.vn
Liên hệ

GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang tiền thân là Nhà máy Đường Tháp Chàm được xây dựng từ năm 1973 do công ty Nippon Koei (Nhật Bản) và Công ty Đường Việt Nam thực hiện. Sau khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 01/01/2006 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, ngày 27/10/2015 Công ty trở thành Công ty con của  Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và đến ngày 28/01/2016 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Phan Rang.

Công Ty BHS Phan Rang

BHS Phan Rang chuyên sản xuất đường và tinh chế đường, nhằm cung cấp các sản phẩm đường trắng RS, đạt tiêu chuẩn đường trắng Việt Nam.

Công ty cũng đã đầu tư xây dựng các phân xưởng sản xuất các sản phẩm phụ từ đường và các phế phẩm trong sản xuất đường như: cồn thực phẩm và gas CO2.

Tầm nhìn & Chiến lược:

  • Tăng cường xây dựng những chính sách đầu tư hỗ trợ bà con nông dân và nhiều giải pháp tích cực phấn đấu phát triển vùng nguyên liệu mía hơn 4.000 ha;
  • Đẩy mạnh phát triển cơ giới vào sản xuất, trồng rải vụ,… và nhiều chính sách tối ưu khác nhằm khẳng định vị thế cạnh tranh của Công ty trong thời kỳ khó khăn và cạnh tranh khốc liệt của ngành mía đường hiện nay.
CHI NHÁNH - CÔNG TY CON
Trạm nông vụ 1
Trạm nông vụ 1
Điện thoại: 0918 398 602
Quốc lộ 27A, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Trạm nông vụ 2
Trạm nông vụ 2
Điện thoại: 068 3850485
Quốc lộ 27A, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Trạm nông vụ 3
Trạm nông vụ 3
Điện thoại: 0911 477 068
Quốc lộ 27A, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận