Niên vụ 2015 - 2016, thu mua gần 600.000 tấn mía

16/08/2016

Sáng 12-8, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa tổ chức Hội nghị khách hàng nguyên liệu niên vụ 2015 - 2016. Hơn 400 đại biểu là người trồng mía, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan đến dự.

Niên vụ 2015 - 2016, điều kiện thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của cây mía. Tuy nhiên, được sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng bằng nhiều hình thức như: trợ giá, bảo hiểm chữ đường… các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra đều đạt kế hoạch. Cụ thể, đơn vị đã thu mua gần 600.000 tấn mía, chữ đường bình quân đạt 9.82.

Từ nay đến năm 2020, công ty đặt mục tiêu đưa diện tích trồng mía lên 13.000ha, sản lượng 750.000 tấn. Đặc biệt, với việc đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công ty sẽ để khoảng 2.000ha áp dụng hình thức cày sâu, 1000ha thu hoạch bằng máy, năng suất bình quân cây mía sẽ được nâng từ 46,07 tấn/ha lên 62 tấn/ha vào năm 2020, đưa thu nhập trên mỗi héc-ta mía của người nông dân từ 10,5 triệu đồng như hiện nay lên 25 triệu đồng vào năm 2020.

Dịp này, công ty trao tặng 85 phần quà với tổng giá trị gần 600 triệu đồng cho những hộ trồng mía tiêu biểu, có sản lượng mía lớn, năng suất mía cao và đi đầu trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Theo Báo Khánh Hòa