Đường Biên Hòa lần đầu tiên phát hành trái phiếu với giá trị 500 tỷ đồng

03/06/2016

Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong lịch sử của BHS, việc phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng với mục tiêu chính là triển khai chiến lược phát triển vùng nguyên liệu trong giai đoạn 2016 - 2020.

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (HOSE: BHS)  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) vừa ký kết hợp tác phát hành trái phiếu với sự hợp tác tư vấn và phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).

Theo nội dung trong công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngày 18/5/2016, Hội đồng Quản trị BHS thống nhất thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá 500 tỷ đồng, dưới tên gọi “Trái phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa năm 2016”. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ kèm theo giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.

Tổng số lượng phát hành là 500 trái phiếu, với mệnh giá mỗi trái phiếu 1 tỷ đồng, đáo hạn năm 2021, kỳ hạn trả lãi 6 tháng 1 lần với nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty. Toàn bộ đợt trái phiếu do BHS phát hành được OCB đầu tư và đã hoàn tất giải ngân 100% giá trị vào ngày 27/5/2016.

Bà Trần Quế Trang, Tổng giám đốc BHS cho biết, đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong lịch sử của BHS, việc phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng với mục tiêu chính là triển khai chiến lược phát triển vùng nguyên liệu trong giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, BHS sẽ dùng nguồn vốn này để đầu tư vào việc tăng diện tích canh tác, tăng sản lượng mía tự sản xuất góp phần hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, BHS còn dùng một phần vốn để tái cấu trúc tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường.

Hiện nay, Tập đoàn TTC đang là cổ đông lớn nhất tại Đường Biên Hòa. Kết thúc quý 3/2016 theo niên độ tài chính ngành đường TTC, lợi nhuận trước thuế của BHS đạt gần 211 tỉ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ.

Theo ndh