Mía đường Phan Rang tổ chức Hội nghị tổng kết

09/08/2014

Ngày 9-8, Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nguyên liệu vụ 2013-2014, triển khai phương hướng, kế hoạch sản xuất niên vụ 2014-2015. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị

Vụ mía năm 2013-2014, Công ty mua và chế biến 191,760 tấn, vượt 12,8% kế hoạch, tăng 21,7% so với vụ trước. Mặc dù ngành đường trong năm gặp khó khăn, nhưng Công ty đã thu mua hết lượng mía trong dân, thực hiện thanh toán kịp thời, tạo được niềm tin và sự gắn bó của hộ trồng đối với Công ty. Từ chính sách đầu tư và thu mua trực tiếp, hộ trồng mía được hưởng nhiều quyền lợi từ phía công ty. Cụ thể, Công ty hỗ trợ khống chế sâu bệnh, thực hiện mô hình cơ giới hóa, mô hình tưới nưới tiết kiệm có tác dụng giảm chi phí sản xuất, nâng cao sản lượng, tăng thu nhập cho hộ trồng…

Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cho anh Đoàn Quang Nông

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cho anh Đoàn Quang Nông - nông dân trồng mía giỏi ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn.

Triển khai công tác nguyên liệu vụ 2014-2015, Công ty hợp đồng với nông dân trồng 3.400 ha mía. Thực hiện đầu tư nguyên liệu đến tận hộ trồng mía, cung cấp vật tư và tiền vốn kịp thời, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả. Tăng cường giám sát việc tuân thủ chính sách, quy định, thủ tục và thực hiện nhiệm vụ của bộ phận nguyên liệu. Bám sát địa bàn, kiểm tra kiểm soát diện tích đầu tư, khuyến khích nông dân chăm sóc mía. Áp dụng chính sách giá cả thu mua hợp lý, trên cơ sở khuyến khích mía có chữ đường cao…Phấn đấu sản lượng mía thu mua và chế biến đạt 206.000 tấn.

Nhân dịp này, Công ty đã tặng giấp khen cho 58 hộ sản xuất mía tiêu biểu trong vụ 2013-2014

Theo Báo Ninh Thuận