Hội nghị phổ biến chính sách mua mía vụ 2016 - 2017 và triển khai công tác đầu tư vụ 2017 - 2018

02/12/2016

Trong 5 ngày 07, 08, 09, 10 và 11/11/2016, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách mua mía vụ 2016 – 2017 và triển khai công tác đầu tư vụ 2017 - 2018 tại 7 điểm vùng mía thuộc thị xã Ninh Hòa và huyện M’Đrắk. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo các địa phương trồng mía và hơn 500 đại biểu đại diện cho 2.800 hộ trồng mía là khách hàng thường xuyên của Công ty.

Tại các buổi Hội nghị, Công ty phổ biến chính sách then chốt trong vụ 2016 – 2017:

- Định hướng đầu tư phát triển nguyên liệu của Công ty.

- Chính sách mua mía và biện pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thu hoạch vận chuyển mía vụ 2016 – 2017.

- Chính sách đầu tư, chính sách phát triển nguyên liệu.

- Thảo luận những nguyên nhân gây tổn thất trong quá trình thu hoạch, giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng mía nguyên liệu.

 Hình 1: Hội nghị phổ biến chính sách mua mía vụ 2016 – 2017
và triển khai công tác đầu tưvụ 2017 – 2018

Theo đó, Công ty thực hiện các chính sách khuyến mại và hỗ trợ khác nhằm mục đích khuyến khích các hộ nông nghiệp trồng mía có năng suất cao, chất lượng tốt. Kết thúc vụ sản xuất 2016 – 2017, Công ty sẽ thực hiện chương trình khách hàng thân thiết nhằm tri ân đối với khách hàng gắn bó lâu dài với Công ty.

 Hình 2: Lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc cho
các hộ khách hàng bán mía thuộc UBND xã Ninh Xuân

Trong buổi Hội nghị, đại diện các hộ trồng mía tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề trên đối với Đường Biên Hòa- Ninh Hòa và đã nhận được giải đáp theo hướng có lợi cho đôi bên, giúp cho các hộ trồng mía an tâm đầu tư trồng mía và cung ứng nguyên liệu sản xuất cho Công ty.