Mua mía theo chữ đường hay mua xô?
Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu, cũng quy định rõ mua mía nguyên liệu theo các chỉ tiêu: chữ đường ≥ 9 CCS, tạp chất ≤ 3%. Giá mua mía nguyên liệu được tính theo chữ đường và khối lượng mía sạch (đã trừ tạp chất).
16/08/2017 Xem thêm
Nông dân trồng mía bằng hệ thống tự động
Với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên, các nông dân ở huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân và Sông Hinh đã mạnh dạn đầu tư phương pháp tưới mía bằng pét phun tự động. Nhờ đó giảm chi phí nhân công, tăng năng xuất, thu lợi thêm gần 11 triệu đồng/ha.
16/08/2017 Xem thêm
Tái cơ cấu ngành mía đường Việt Nam
Là chủ đề hội thảo thường niên Quốc tế mía đường lần V. Hội thảo được Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) và Tập đoàn TTC đồng tổ chức vào ngày 17 và 18-8-2017 tại Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bình Thuận (TP Phan Thiết).
16/08/2017 Xem thêm
Ông Đặng Văn Thành: ‘Vùng mía đường của HAGL là hoài bão lớn của TTC’
Trong câu chuyện chia sẻ về hòa nhập văn hóa khi thực hiện M&A, Chủ Tập đoàn Thành Thành Công Đặng Văn Thành không giấu giếm về hoài bão sở hữu vùng mía đường của HAGL, từ đó phát triển để đáp ứng nhu cầu đường khu vực Đông Dương.
16/08/2017 Xem thêm
Tái cơ cấu ngành mía đường: Kinh nghiệm quốc tế, giải pháp cho ngành đường VN
Ngành nông nghiệp Việt Nam đang khát vọng kiến tạo một nền nông nghiệp mới. Đứng trước những thách thức trong chu kỳ suy giảm cũng như giai đoạn hội nhập, ngành mía đường “đã đến lúc phải thay đổi”.
11/08/2017 Xem thêm
Tái cơ cấu ngành mía đường: Kinh nghiệm quốc tế, giải pháp cho ngành đường Việt Nam
Ngành nông nghiệp Việt Nam đang khát vọng kiến tạo một nền nông nghiệp mới. Đứng trước những thách thức trong chu kỳ suy giảm cũng như giai đoạn hội nhập, ngành mía đường “đã đến lúc phải thay đổi”.
04/08/2017 Xem thêm
Diễn đàn M&A Vietnam 2017 – Tìm bước đột phá
Với chủ đề “Tìm bước đột phá/Seeking a big push”, Diễn đàn M&A Việt Nam 2017, sự kiện thường niên lớn nhất Việt nam về M&A và đầu tư chiến lược sẽ được tổ chức vào ngày 10/08/2017 tại Trung tâm Hội nghị Gem, TP.HCM.
04/08/2017 Xem thêm
Thoát nghèo từ mía tím
Được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông, làm cầu bắc qua sông để giao thương thuận lợi, các hộ dân ở khu bờ nam sông Trường, dưới chân núi Hòn Bà, thôn 6 xã Trà Giang (Bắc Trà My) đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất sang trồng mía tím thương phẩm.
21/07/2017 Xem thêm