Phú Thiên đã có cánh đồng mía lớn với 100% diện tích và số hộ tham gia là người đồng bào dân tộc thiểu số

03/04/2017

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện, Huyện ủy đã tập lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, đặc biệt là việc xây dựng cánh đồng lớn với sự tham gia của 100% người đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của huyện Phú Thiện, công tác triển khai xây dựng “Cánh đồng một giống” đối với cây lúa và “Cánh đồng lớn” đối với cây mía được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả quan trọng bước đầu. Trong đó, cây lúa đã xây dựng được 15 cánh đồng với tổng diện tích 639 hec ta; cây mía đã xây dựng được 07 cánh đồng lớn với 187,7 héc ta. Đặc biệt, đối với cây mía có 02 cánh đồng với 100% diện tích và số hộ tham gia là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó một cánh đồng có diện tích rất lớn với 88 hec ta thuộc thôn Plei Pông - xã Chư A Thai, diện tích 88 ha với 84 hộ người dân tộc Bahnar tham gia; các cánh đồng đều sử dụng giếng khoan, hệ thống béc phun tưới hiện đại để tưới mía. Tuy nhiên, hiện nay cánh đồng mía xã Chư A Thai chưa xây dựng được đường điện và đường giao thông từ làng sang cánh đồng để phục vụ chăm sóc, thu hoạch mía.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn, vừa qua, huyện Phú Thiện đã đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo có chính sách hỗ trợ cho huyện thực hiện xây dựng cánh đồng lớn của nhân dân nói chung và đối với đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào cánh đồng lớn nói riêng. Trước mắt, đề nghị đầu tư xây dựng đường điện, đập tràn và đường cấp phối tại khu vực cánh đồng mía rộng 88 ha của 100% người dân tộc Bahnar tham gia cánh đồng lớn thuộc Đôn 1 (thôn Plei Pông) - xã Chư A Thai...

Theo Tỉnh ủy Gia Lai