Mô hình "Bờ hoa, ruộng mía" mang lại hiệu quả cao ở nông Trường Thành Long

21/09/2016
Nông trường mía Thành Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh) có 960 ha mía, được phân chia khoảng 10 đường lô. Từ vụ trồng mía năm 2015-2016, nông trường áp dụng mô hình hình trồng hoa mười giờ, thọ nhái.. dọc 2 bên bờ lô để dụ dẫn côn trùng như bướm, sâu và cả các loài thiên địch như ong mắt đỏ để tiêu diệt các loài côn trùng gây hại, bảo vệ cây mía, hạn chế dùng thuốc trừ sâu.

Nhờ vậy, vụ trồng mía năm nay toàn bộ diện tích mía của nông trường đã hạn chế được sâu bệnh đến 90%, nhất là sâu đục thân. Năng suất mía ước đạt 85 tấn mía cây/ha, tăng 22 tấn/ha so với vụ mùa 2014-2015.

Hoa được trồng nhiều dọc 2 bên bờ lô để dụ dẫn côn trùng gây hại.

Hoa được trông để dẫn dụ, tiêu diệt các loài côn trùng gây hại, bảo vệ cây mía, hạn chế dùng thuốc trừ sâu.

Các bờ lô trồng mía của nông trường đều được trồng hoa.

Công nhân nông trường chăm sóc hoa.

Theo Dân tộc Miền núi