Vùng nguyên liệu hệ thống BHS
Chiến lược phát triển vùng nguyên liệu là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hệ thống ngành đường BHS nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chữ đường cũng như năng suất cho cây mía.
11/06/2016 Xem thêm
Phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững
Theo quy hoạch vùng nguyên liệu mía phục vụ nhà máy chế biến mở rộng quy mô diện tích, thay thế giống mía cũ bằng giống mới có năng suất cao hơn
31/05/2016 Xem thêm
Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5