Điện thương phẩm
Hiện nay có nhiều nhà máy đường trong nước đầu tư công nghệ sản xuất điện bằng bã mía để phục vụ sản xuất nội bộ và cung cấp lên lưới điện quốc gia.
26/06/2016 Xem thêm
Đặc điểm sâu bệnh hại mía thường gặp và biện pháp xử lý
Cây mía tuy dễ trồng nhưng nếu không chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt sẽ cho năng suất, chất lượng không cao.
25/06/2016 Xem thêm
Chính sách nông nghiệp của hệ thống BHS
Bất lợi lớn nhất của đất mặn là nồng độ các muối hòa tan trong đất cao. Nồng độ muối hòa tan cao tạo nên áp suất thẩm thấu dung dịch đất cao làm rễ thực vật bị mất nước, do đó làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật. Do đó, các biện pháp cải tạo chủ yếu đối với [...]
02/06/2016 Xem thêm
Hướng dẫn chăm sóc mía giai đoạn vươn lóng
Giai đoạn vươn lóng được tính từ khi ruộng mía bắt đầu có lóng đất cho đến khi mía giảm sinh trưởng bước sang tích lũy đường và chín. Đây là giai đoạn sinh trưởng mạnh của ruộng mía
02/06/2016 Xem thêm
Hướng dẫn kỹ thuật trồng dặm cho mía
Trồng dặm là một trồng những yêu cầu kỹ thuật không thể thiếu trong canh tác mía, đặc biệt thời tiết nắng hạn kéo dài ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ tái sinh mía gốc cũng như tỷ lệ nảy mầm mía tơ.
02/06/2016 Xem thêm
Phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững
Theo quy hoạch vùng nguyên liệu mía phục vụ nhà máy chế biến mở rộng quy mô diện tích, thay thế giống mía cũ bằng giống mới có năng suất cao hơn
31/05/2016 Xem thêm
Mía đường nội tự  "Đại phẫu"
Nhu cầu sản phẩm đường của các quốc gia TPP lên đến 9 triệu tấn/năm, nên cơ hội xuất khẩu cho ngành mía đường VN vào khối này là hết sức lớn.
31/05/2016 Xem thêm
Đường Biên Hòa lần đầu tiên phát hành trái phiếu với giá trị 500 tỷ đồng
Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong lịch sử của BHS, việc phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng với mục tiêu chính là triển khai chiến lược phát triển vùng nguyên liệu trong giai đoạn 2016 - 2020.
18/05/2016 Xem thêm
Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5