Mía đường Phan Rang: Chú trọng các giải pháp hỗ trợ nông dân trồng mía tăng thu nhập
Liên tiếp trong ba năm Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang gặp khó khăn do giá đường giảm mạnh. Tuy nhiên, nhờ có chính sách đầu tư, thu mua nguyên liệu linh hoạt, áp dụng phù hợp với từng thời điểm của vụ mùa nên đảm bảo được mục tiêu “nông dân có lời, công ty có [...]
26/06/2016 Xem thêm
Chính sách nông nghiệp của hệ thống BHS
Bất lợi lớn nhất của đất mặn là nồng độ các muối hòa tan trong đất cao. Nồng độ muối hòa tan cao tạo nên áp suất thẩm thấu dung dịch đất cao làm rễ thực vật bị mất nước, do đó làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật. Do đó, các biện pháp cải tạo chủ yếu đối với [...]
02/06/2016 Xem thêm
Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5