Công ty TNHH MTV Đường Biên Hoà - Ninh Hoà

 • Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • ĐT: (058) 3620416 - 3620040 -3620105

  |

  Fax: (058) 3620143 – 3620106

 • Email: bhs.nh@bhs.vn
Liên hệ

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 • 2015

  Tháng 11/2015, Công ty đã hoàn tất sáp nhập và chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 • 2006

  02/03/2006 Công ty được chính thức thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Nhà máy Đường Ninh Hòa (NHS)